top of page

山峰國際已成為各大本地及國際著名品牌的供應商。此外,我們亦是香港各政府部門的主要供應商之一。

為感謝尊貴的客戶的一直以來外信任與支持,我們將再為您不斷地提供更好品質和更創新的專業產品 及 服務。

Maxim's_edited.jpg
bmw_edited.jpg
9946504921118.jpg
602301_edited.jpg
CHANEL_edited.jpg
EGL-Logo-1_edited.jpg
Kee%20Wah_edited.jpg
Vitasoy_CH_logo_edited.jpg
四洲集團.png
Hitachi_Group_Logo_edited.jpg
olymps.PNG
%E6%96%B0%E9%B4%BB%E5%9F%BA_edited.jpg
1200px-Cafe_de_Coral_edited.jpg
%E7%88%AD%E9%AE%AE_edited.jpg
Watsons_edited.png
南北行.png
DHL_edited.jpg
lalamove.jpg
image-asset_edited.jpg
FANCL-logo-RGB-01-600x425_edited.jpg
Disney_edited.jpg
Brooks brother.jpg
HSBC_edited.jpg
1200px-FWD_logo_edited.jpg
Sunlife_edited.jpg
%E5%BA%B7%E6%96%87%E7%BD%B2_edited.jpg
1200px-Hong_Kong_Fire_Services_Departmen
1200px-Hong_Kong_Police_Force_edited.jpg
vegatable%2520deparment_edited_edited.jp
%E9%A3%9F%E7%92%B0%E7%BD%B2_edited.jpg
%E6%83%9C%E9%A3%9F%E5%A0%82_edited.jpg
HA_logo_hori.jpg
紅十字.jpg
%E4%B9%9D%E9%BE%8D%E5%B7%B4%E5%A3%AB%E6%
1280px-OUHK_logo_edited.jpg
headerbanner_hkbu_edited.jpg
HKUST_edited.jpg
poly-u-university-1024x538_edited.jpg
CU.png
HKU.jpg
bottom of page